Thứ Tư , Tháng Một 26 2022
Home / Xem / Bảo vệ môi trường biển để phát triển du lịch Bình Thuận

Bảo vệ môi trường biển để phát triển du lịch Bình Thuận

Bảo vệ môi trường biển để phát triển du lịch Bình Thuận
Nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc về rác thải, bảo vệ môi trường và ảnh hưởng rác thải đến sự phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải trong khu dân cư, rác trên sông và rác ở khu vực ven biển.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc tiêu chí về môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường các hoạt động truyền thông về thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; khuyến khích, hướng dẫn các hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn. Sở tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn nhằm làm chuyển biến nhận thức và hành động của người dân trong hoạt động bảo vệ môi trường.
Trong thời gian qua, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền phong trào Chống rác thải nhựa, tác hại của rác thải nhựa đã hạn chế việc sử dụng và thải ra môi trường, nâng cao ý thức phòng chống rác thải nhựa. Hiện, các cuộc họp tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các Sở, ngành đều hạn chế tối đa không sử dụng nước uống đóng chai nhựa sử dụng một lần và ống hút nhựa trong tất cả các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, thay vào đó sử dụng các vật dụng thay thế khác như: ly sứ, thủy tinh, bình đựng nước dùng nhiều lần, bình nước lớn…
Tỉnh Bình Thuận phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn bộ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn dùng sản phẩm thay thế thân thiện môi trường và các siêu thị tại Bình Thuận sẽ không dùng túi nilon phục vụ khách hàng nhằm hạn chế rác thải ra môi trường./.

Check Also

Thông điệp bảo vệ môi trường tác phẩm điêu khắc từ vật liệu tái chế

Thông điệp bảo vệ môi trường tác phẩm điêu khắc từ vật liệu tái chế

Những tác phẩm điêu khắc vật liệu tái chế mang thông điệp bảo vệ môi ...

chiến dịch hồ chí minh- đại thắng mùa xuân 1975

Chiến dịch Hồ Chí Minh – Đại thắng mùa Xuân 1975

Chiến dịch Hồ Chí Minh- Đại thắng mùa Xuân 1975

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *